تابلو راهنمای طبقات

تابلو راهنمای بنیاد نخبگان استان تهران

طراحی، ساخت و اجرای تابلو راهنمای طبقات بنیاد نخبگان استان تهران

افتخار طراحی و ساخت تابلوی راهنمای طبقات ساختمان بنیاد نخبگان استان تهران به گروه تابلوسازی رنگین رسانه داده شد.

این تابلوی راهنما، از اولین تابلوهای راهنما به این سبک بود که نصب و اجرا شد. دقیقا مصادف با آخرین روزهای پایان سال و ترافیک کاری آخر سال، از سوی مسئولین بنیاد نخبگان سفارش تاییدشد و خواستند ظرف کمتر از یک هفته کار ساخت و نصب این تابلوی راهنمای طبقات انجام و نصب شود. با هماهنگی انجام شده با تیم تولید و صرف زمان اضافی در پایان روز کار به سرعت آماده و نصب شد.

شما هم می‌توانید برای راهنمایی بهتر مراجعان خود به ساختمان از راهنمایی و مشاوره و طراحی رایگان همکاران ما برخوردار شوید.

کافیست با شماره های ۸۸۳۴۵۴۱۹ و ۰۹۱۲۳۸۱۸۲۱۴ تماس بگیرید.

جزئیات پروژه

مکان:

صنعت: صنعتی

تابلو

پروژه برای ایجاد تابلوی یادبود سفارشی جدید به سنگ تراشی و جزئیات معماری نیاز داشت.

تجارب عالی با درک و برقراری ارتباط آغاز می شود.

فهرست