[us_popup show_on=”image” image=”12188″ popup_width=”80%” content_bgcolor=””]

[/us_popup]

تابلوسازی رنگین‌رسانه

به چشم بیایید؛
ارتقا جایگاه برند با ساخت تابلوهای سفارشی متناسب با نیاز کسب و کارتان

ما در رنگین‌رسانه با ساخت انواع تابلوهای سفارشی به دیده شدن و ارتباط مؤثر کسب‌و کارهای مختلف با مشتریان‌شان کمک می‌کنیم. از طراحی، سفارش انواع تابلوی مغازه‌ها، شرکت‌ها، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، فروشگاه‌ها تا نصب تابلوها و بازسازی آن‌‌ها در کنار شما هستیم.
هر کجای ایران که باشید!

[us_btn label=”پروژه های برتر” link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Fportfolio%2F” style=”2″ align=”right” iconpos=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%220px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2210px%22%7D%7D”][us_btn label=”مشاوره رایگان” link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Fcontact-us%2F” style=”16″ icon=”fas|fas fa-phone-alt” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22body%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2210px%22%7D%7D”]

تابلوسازی رنگین‌رسانه

به چشم بیایید؛
ارتقا جایگاه برند با ساخت تابلوهای سفارشی متناسب با نیاز کسب و کارتان

ما در رنگین‌رسانه با ساخت انواع تابلوهای سفارشی به دیده شدن و ارتباط مؤثر کسب‌و کارهای مختلف با مشتریان‌شان کمک می‌کنیم. از طراحی، سفارش انواع تابلوی مغازه‌ها، شرکت‌ها، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، فروشگاه‌ها تا نصب تابلوها و بازسازی آن‌‌ها در کنار شما هستیم.
هر کجای ایران که باشید!

[us_btn label=”پروژه های برتر” link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Fportfolio%2F” style=”16″ align=”center” iconpos=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-bottom%22%3A%2210px%22%7D%7D”][us_btn label=”مشاوره رایگان” link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Fcontact-us%2F” style=”16″ align=”center” icon=”fas|fas fa-phone-alt” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-bottom%22%3A%2210px%22%7D%7D”]
[us_popup show_on=”image” image=”12188″ align=”center” popup_width=”80%” popup_padding=”” content_bgcolor=””][/us_popup]
[us_separator size=”large” show_line=”1″ color=”secondary” text=”انواع تابلو برای کسب و کار شما” title_tag=”h2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23464B50%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%2C%22font-size%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%7D%7D”]
[us_ibanner image=”15654″ title=”تابلوهای شرکتی” title_size=”20px” link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Foffice-signs%2F” animation=”phorcys” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.80%29%22%7D%7D”]
[us_ibanner image=”15662″ title=”تابلوهای مراکز آموزشی و دانشگاهی” title_size=”20px” link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Fschool-signs%2F” animation=”phorcys” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.80%29%22%7D%7D”]
[us_ibanner image=”15660″ title=”تابلوهای فروشگاهی / مرکز خرید” title_size=”20px” link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Fretail-signs%2F” animation=”phorcys” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.80%29%22%7D%7D”]
[us_ibanner image=”15653″ title=”تابلوهای بانک / موسسات مالی” title_size=”20px” link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Ffinancial-signs%2F” animation=”phorcys” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.80%29%22%7D%7D”]
[us_ibanner image=”15661″ title=”تابلوهای صنایع و کارخانه ها” title_size=”20px” link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Findustrial-signs%2F” animation=”phorcys” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.80%29%22%7D%7D”]
[us_ibanner image=”15663″ title=”تابلوهای مراکز درمانی / مطب” title_size=”20px” link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Fmedical-sign%2F” animation=”phorcys” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.80%29%22%7D%7D”]
[us_cta title=”” color=”light” btn_label=”مشاوره رایگان” btn_link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Fcontact-us%2F” btn_icon=”fas|fas fa-phone-alt” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23333333%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-weight%22%3A%22800%22%2C%22background-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23333333%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23333333%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”]ما در گروه تابلو‌سازی رنگین‌رسانه مشتاق کمک به کسب‌ و کارتان در صنایع مختلف هستیم؛
کافی‌ست تماس بگیرید.[/us_cta]
[us_cta title=”” color=”light” controls=”bottom” btn_label=”مشاوره رایگان” btn_link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Fcontact-us%2F” btn_icon=”fas|fas fa-phone-alt” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23333333%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22background-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23333333%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23333333%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”]ما در گروه تابلو‌سازی رنگین‌رسانه مشتاق کمک به کسب‌ و کارتان در صنایع مختلف هستیم؛
کافی‌ست تماس بگیرید.[/us_cta]

 

تجربه ما با مدیران و کارکنانشان در رنگین رسانه فوق العاده بوده است. همه آن‌ها افراد درجه یک، از بالا به پایین هستند؛ بسیار پاسخگو و بسیار متعهد به کاری که انجام می‌دهند.

سرکار خانم سخاییان
مدیر ارشد
شرکت کارگزاری بانک سامان

[us_btn label=”مشاهده پروژه” link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Fproject%2F%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2588-%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25DA%25A9-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%2F” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%22%20%22%2C%22margin-bottom%22%3A%22%20%22%2C%22margin-right%22%3A%220%22%2C%22position%22%3A%22relative%22%7D%7D”]

تجربه ما با مدیران و کارکنانشان در رنگین رسانه فوق العاده بوده است. همه آن‌ها افراد درجه یک، از بالا به پایین هستند؛ بسیار پاسخگو و بسیار متعهد به کاری که انجام می‌دهند.

سرکار خانم سخاییان
مدیر مالی و اداری
شرکت کارگزاری بانک سامان

[us_btn label=”مشاهده پروژه” link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Fproject%2F%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2588-%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25DA%25A9-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%2F” style=”16″ align=”center” iconpos=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-bottom%22%3A%2210px%22%7D%7D”]
[us_image image=”14252″ size=”us_1536_1536″]
[us_image image=”15623″ size=”us_1536_1536″]
[us_image image=”13709″ size=”us_1536_1536″]
[us_separator size=”large” show_line=”1″ color=”text”]
[us_cta title=”” color=”light” btn_label=”مشاوره رایگان” btn_link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Fcontact-us%2F” btn_style=”16″ btn_icon=”fas|fas fa-phone-alt” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22font-size%22%3A%2218px%22%2C%22background-color%22%3A%22%23333333%22%2C%22height%22%3A%22200px%22%2C%22max-height%22%3A%22200px%22%2C%22padding-top%22%3A%2210px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210px%22%7D%7D”]آماده‌ایم که با ساخت تابلوی اختصاصی، نگاه‌ها را به سمت برند و کسب‌و‌کارتان خیره کنیم.[/us_cta]
[us_cta title=”” color=”light” controls=”bottom” btn_label=”مشاوره رایگان” btn_link=”url:https%3A%2F%2Franginrasaneh.com%2Fcontact-us%2F” btn_style=”16″ btn_icon=”fas|fas fa-phone-alt” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2218px%22%2C%22background-color%22%3A%22%23333333%22%2C%22padding-top%22%3A%2210px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210px%22%7D%7D”]آماده‌ایم که با ساخت تابلوی اختصاصی، نگاه‌ها را به سمت برند و کسب و کارتان خیره کنیم.[/us_cta]
[us_separator size=”large” show_line=”1″ color=”text” text=”مشتریان ما” title_tag=”h2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23464B50%22%2C%22font-size%22%3A%2222px%22%7D%7D”]
[us_grid post_type=”attachment” images=”8547,8546,8648,8646,5971,5969,5965,5964,5973,4068,4062,4061,4065,4067,4064,4071,4069,4073″ items_quantity=”20″ items_layout=”gallery_default” columns=”6″ breakpoint_1_cols=”6″ breakpoint_2_cols=”3″ breakpoint_3_cols=”3″]
[تعداد: 0   میانگین: 0/5]