هدف طراح گرافیک محیطی

هدف طراح گرافیک محیطی

هدف طراح گرافیک محیطی

هدف طراح گرافیک محیطی این است که از حس عدم هویت محیطی در طرحها پرهیز شود، محیط باید دارای هویت باشد. هویت بصری شهر اهمیت بالایی دارد، این هویت از سردرگمی افراد و عدم تعلق خاطر جلوگیری می کند. افراد باید احساس دلبستگی نسبت به شهر خود داشته باشند. باید فضای مناسب و با نشاط و نه رنج و فرسایش را در اطراف خود حس کنند و نوعی آسایش و الفت را در افراد ایجاد شود، در این کار با طرح شایسته همراه با فرم چشم نواز و ترکیب رنگ مناسب امکانپذیر است.

در زمینه سازگاری طرح ها با محیط می توان از بناهای بجا مانده دوران صفویه نظیر مساجد و میدان ها یاد کرد که تزئینات معماری بناهای مذهبی جنبه سازگاری و زیبایی شناختی با محیط دارد و در نهایت برای مخاطبان جذاب است. کتیبه هایی که باورهای دینی افراد را منتقل کردند و نقش، رنگ با معماری، در ایجاد فضاسازی مناسب موثر است.

چرا این بناها از ارزش فوق العاده ای برخوردارند؟

چون افراد به این بناها نوعی احساس تعلق خاطر دارند. باید به شاهکارهای تاریخی ذکر شده توجه کرد زیرا فرم و عملکرد به نحو مطلوب با یکدیگر تلفیق شده اند. استفاده مناسب و به جا از فرم، رنگ و سازگاری با شرایط معماری برای طراحی و سازماندهی هویت شهری ضروری است. گذشته از این باید به واقعیت های زندگی روزمره و ایجاد فضا برای زندگی روزمره توجه کرد.

نمونه های مناسب تعلق خاطر در شهرهایی نظیر اصفهان و یزد دیده میشود. می توان با طراحی مناسب در محیط تنش ها را به حداقل رساند و این نیازمند تلاش جامعه شناس، طراح، معمار، متخصصین ارتباطات و فعالیت مستمر همه اینها باهم است. ایده های خوب در طراحی بیننده را وادار به تفکر می کند. بنابراین صرفا مصرف و خرید کالا هدف نیست. هدف طراح گرافیک محیطی

هدف آن است که یک نوع آگاهی و ایجاد روحیه صحیح مصرف کردن، صداقت در کیفیت به مصرف کننده منتقل شود. دستیابی این هدف در ترکیب نوشتار و تصویر انجام می شود. مثلا شعارهایی که برای تبلیغات نوشته می شود. نویسندگان جملات تبلیغاتی سعی میکنند که از جملات با بار فرهنگی مناسب استفاده کنند. امروزه پیامهای تبلیغاتی در کشورها به سمت تأمین منافع اجتماعی حرکت می کند. ایده فضای سبز، بحران کره زمین، نابودی طبیعت در تبلیغات مطرح می شود. این نوع تبلیغات، خرید کالا را هدف قرار نمی دهد بلکه شرایط بهتر زندگی را مدنظر قرار می دهد. در نهایت، اهداف بالاتری دنبال می شود و شرایط صرفا رقابتی دیگر مطرح نیست. هدف طراح گرافیک محیطی