طراحی روی وسائل یک محیط

طراحی روی وسائل یک محیط

طراحی روی وسائل یک محیط

این کار برای ایجاد هویت بصری همسوی یک مجموعه به کار می رود و تاثیرگذاری آن محیط را در ذهن افزایش می دهد انتخاب رنگ در این راهکار بستگی به نوع محیط و عملکرد مجموعه دارد.

در این طرح لیوان های کافی شاپ سیمونز دیده می شود که روی آنها لوگوی کافی شاپ به صورت نگاتیو چاپ شده است و با کنتراست باالی خود سریعا به چشم می آید. طراحی روی وسائل یک محیط

6
پوشش سیاهی که روی چنگال های این رستوران قرار گرفته است تاریکی زندان و رنگ نقره ای چنگال تصویری از میله های زندان را در ذهن انسان ایجاد می کند که با جمله بزرگ غذای زندان به این خوشمزگی نیست در ذهن این سوال را ایجاد می کند که تمامی این عوامل در تالش برای انتقال چه پیامی هستند؟ و در نهایت طراح با قرار دادن جمله ی قبل از رانندگی از مشروبات الکلی استفاده نکنید در پایین میله ها جواب سوال را به مخاطب می دهد. در این طرح استفاده بهینه از رنگ چنگال و نهوه ی انتقال پیام ستودنی است.
5
سازمان WWF که به حفاظت از محیط زیست می پردازد در این طرح کاغذی با عنوان پایان را همرنگ با بقیه صفحات کتاب طراحی کرده است و در میان کتاب های این کتابخانه قرار داده است و پشت این کاغذ قید کرده است که شاید پایان نزدیکتر از آنی باشد که ما فکر می کنیم، این جمله مخاطب را به اندیشه وا می دارد و او را ترغیب می کند تا عضو این سازمان شود و از محیط زیست حفاظت بیشتری کند.
2017-07-26_10-03-45
این کیسه ی بوکس در این باشگاه به رنگ و فرم سیگار در آمده است تا ورزشکاران را به مبارزه علیه دخانیات ترغیب نماید.

طراحی روی وسائل یک محیط

طراحی روی وسائل یک محیط

این طرح برای تبلیغ پرینترهای اچ-پی است.تصویر پرینتر به صورتی هارمونیک در ابتدای پله برقی قرار گرفته و روی پله ها صفحه هایی با رنگبندی متنوع نصب شده اند که کیفیت این محصول را بازنمایی می کنند. رنگ قالب صفحه ی منصوب روی پله ها آبی آسمانی است که روی رنگ خاکستری پله ها نمودی درخور دارد، در ضمن با توجه به تعداد زیاد این صفحات و چرخش بدون توقف آنها در طول روز رنگ انتخاب شده چشم مخاطبان را خسته نمی کند و به آنها آرامش می دهد.

طراحی روی وسائل یک محیط

طراحی روی وسائل یک محیط

پاره ای از موارد طراح با شناخت مناسب از محیط خود و ایجاد تغییری کوچک در آن به طرحی یگانه دست می یابد. این طرح نیز در زمره ی این دسته از طرح ها قرار می گیرد. طراح با استفاده ی مناسب از سنگفرش طوسی رنگ پیاده رو و نصب دو برچسب آنها را تبدیل به فرم دوربین عکاسی نموده و برای تبلیغ محصوالت کانن از آنها بهره جسته است. انتخاب رنگ با توجه به سرعت پایین پیاده روی کامال آگاهانه است، چرا که طرح بدون استفاده از رنگ های اشباعی که چشم را در فاصله ی کم آزار می دهند و با استفاده از ترکیب رنگی هارمونیک و ساکت پیام خود را به بیننده انتقال می دهد.

طراحی روی وسائل یک محیط

طراحی روی وسائل یک محیط

این طرح مربوط به صلیب سرخ کاناداست که به صورت صندوق صدقاتی است که درون آن خون قرار دارد و باالی این صندوق برای ترغیب مردم به اهدا خون نوشته شده است که ”پول همه چیز نیست“.در این طرح نیز از حداقل رنگ برای بیان پیام استفاده شده است.
2
شرکت اشیلز برای تبلیغ لیفتراک های خود از این طرح استفاده کرده است. در این طرح با ایجاد توهم بصری به بیننده القا می شود که این آسانسور عظیم را این لیفتراک کوچک با قدرت زیاد خود جابجا کرده است. استفاده از رنگ نارنجی لیفتراک در فضای کرم رنگ این ساختمان ترکیبی هارمونیک ایجاد نموده که بیننده احساس نمی کند که این لیفتراک در این فضا وصله ی ناجوریست.

طراحی روی وسائل یک محیط

طراحی روی وسائل یک محیط

ایده اصلی این طرح نشان دادن قدرت تمیزکنندگی شامپو پنتن است. طرح موهای مشکی با حالت براقی که دارند در میان این فضای آکروماتیک نمودی جذاب دارد. رنگ سفید و طیف زرد نارنجی هایی که برای لوگوی شرکت از آنها استفاده شده با تضاد بسیاری در چشم بیننده جلوه می کنند، البته این تضاد به علت رعایت میزان وسعت سطوح رنگ ها چشم مخاطب را اذیت نمی کند.