ضرورت و اهداف گرافیک محیطی

ضرورت و اهداف گرافیک محیطی

ضرورت و اهداف گرافیک محیطی

به‌واقع ضرورت گرافیک محیطی چیست؟ در سال 1954 فهرستی توسط ماسلو)Maslow )تهیه‌شده است که معیارهای نسبتاً مناسبی در سنجش کیفی شهرها ازنظر میزان تأمین نیازها و خواست‌های انسانی شهروندان شناخته می‌شوند و به شرح زیر قابل‌توجه‌اند. در سطح نیازهای اساسی، یک شهر “خوب” باید تمامی نیازهای فیزیکی ساکنان خود را تأمین نماید. مکانی برای زندگی و کار، درآمد معقول، آموزش‌وپرورش، حمل‌ونقل و امکان برقراری ارتباط و دسترسی به خدمات و تسهیلات باشد. یک شهر خوب باید دارای ایمنی زیستی، امنیت اجتماعی و حفاظت و ازنظر بصری و عملکردی محیطی سامان‌یافته و بانظم و عاری از آلودگی، سروصدا، تصادفات و بزهکاری باشد.

یک شهر خوب باید یک محیط اجتماعی هدایت‌کننده باشد. یک شهر خوب باید دارای یک تصور ذهنی مناسب، یک شهرت و اعتبار خوب باشد و به شهروندان خود حس اعتماد و قدرت و شأن و منزلت بدهد. با توجه به آرای یک شهر خوب باید از طراحی خوب برخوردار باشد و ازنظر زیبایی‌شناسی نیز مطبوع و ازنظر کالبدی قابل‌تصور باشد. فیلسوفانی نظیر بائومگارتن، هربرت رید، آن شپارد، اونرزایس، م.اوسیاتیکوف و آ.پاژنوا زیبایی امری مرکب از عوامل عینی(Objective ) و جنبه‌های ذهنی(Subjective )است، لذا طراح باید در زیبایی‌شناسی خود و به‌کارگیری آن هردوی این جوانب را مدنظر قرار 6 دهد. با نگاهی اجمالی به فهرست ماسلو متوجه می‌شویم که در تمام قسمت‌های این فهرست ضرورت گرافیک محیطی کامل مشهود است و این خود گواهی بر اهمیت این رشته در جوامع مدرن امروزی است.
ایجاد نظم در محیط

ایجاد جاذبه‌های بصری برای ارائه محیطی دلپذیر و زیبا

به وجود آوردن محیطی مناسب بر پایه ارزش‌های اجتماعی ، بومی و فرهنگی

برقراری روابط اجتماعی مناسب بین افراد در یک محیط

بالا بردن حساسیت مردم نسبت به محیط

ایمنی و آرامش دادن به افراد

برقراری راه‌های سریع دسترسی به مکان‌ها

اطلاع‌رسانی مناسب

کاهش حجم ترافیک

ایجاد سلامت روانی و بصری