ساخت انواع تابلو در سراسر کشور

برچسب : حروف برجسته

بیلبورد یا تابلوهای بزرگ تبلیغات شهری
وبلاگ

بیلبورد یا تابلوهای بزرگ تبلیغات شهری

بیلبورد یا تابلوهای بزرگ تبلیغات شهری

عبارت بیلبورد واژه مصطلحی است که جهت تبلیغات و آگهی های تجاری در ایالات متحده آمریکا مطرح و رایج شد، در فرهنگ انگلیسی به جای آن از کلمه Boarding استفاده می شود و معنای آن نوعی تابلوی تبلیغاتی مخصوص نصب آگهی است که اغلب بر روی آن ها پوستر نصب می گردد.ادامه مطلب

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه
وبلاگ

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

در سیستم توزیع سنتی توزیع کننده نام خود را بر کرباسی که روی گاری خود می کشید رسم می کرد و در شهرها تردد می کرد. امروزه نیز این سیستم با تکاملی نسبی همچنان پا برجاست.اکثر شرکت ها نام ، لوگو و در پاره ای از موارد شعار تبلیغاتی خود را بر وسایل نقلیه ی شرکت حک می کنند.ادامه مطلب

طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural
وبلاگ

طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural

طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural

آن چه نقاشی های دیواری را در دوران اخیر جالب توجه ساخته، طراحی آنها در ابعاد بزرگ به وسعا یک ساختمان و قرارگیری در فضاهای عمومی شهری است. این تصاویر با هنر معماری شهری تلفیق شده و جزئی از آن به شمار می روند. تصاویر دیواری در گذشته به خلق نقاشی های اخالقی، وقایع مذهبی و یا استفاده از آویزهای دیواری محدود می شد و تقریبا همیشه در داخل ساختمان ها به کار می رفت و در فضاهای بیرونی، نقش و کاربردی نداشت.ادامه مطلب

گرافیک محیطی همچون هواست
وبلاگ

گرافیک محیطی همچون هواست

 گرافیک محیطی همچون هواست

گرافیک محیطی نیز همچون هوا در تمام کره ی زمین ما را محاطه کرده است. امروزه کمتر جایی می توان یافت که ردپای گرافیک محیطی در آن نباشد. ضرورت وجود گرافیک محیطی با پیچیده تر شدن شهرها و افزایش جمعیت آنها افزایش یافته است،ادامه مطلب

طراحی مبلمان شهری
وبلاگ

طراحی مبلمان شهری

طراحی مبلمان شهری

در طراحی فضای داخلی این نمایشگاه AUDI از رنگ هایی که درون این اتومبیل وجود دارد استفاده شده، فرم صندلی های موجود در این نمایشگاه نیز منطبق با فرم صندلی های خود اتومبیل است.ادامه مطلب

ضرورت و اهداف گرافیک محیطی
وبلاگ

ضرورت و اهداف گرافیک محیطی

ضرورت و اهداف گرافیک محیطی

به‌واقع ضرورت گرافیک محیطی چیست؟ در سال 1954 فهرستی توسط ماسلو)Maslow )تهیه‌شده است که معیارهای نسبتاً مناسبی در سنجش کیفی شهرها ازنظر میزان تأمین نیازها و خواست‌های انسانی شهروندان شناخته می‌شوند و به شرح زیر قابل‌توجه‌اند.ادامه مطلب