ساخت انواع تابلو در سراسر کشور

برچسب : تابلو چلنیوم

عوامل محیطی و انتظارات
وبلاگ

عوامل محیطی و انتظارات

عوامل محیطی و انتظارات

وجود مزیت رقابتی پایدار در تبلیغات رمز موفقیت و عملکرد برتر تبلیغات نسبت به سایر رقباست. در شرایطی که تغییر و تحول عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فن‌آوری و رقابتی و به‌طور خلاصه عوامل محیطی بسیار زیاد است،ادامه مطلب

وبلاگ

رسایی و فراوانی تبلیغات محیطی

رسایی و فراوانی تبلیغات محیطی

تمرکز اصلی در این نوع برنامه‌ریزی، یافتن سازگاری بین انواع تبلیغات محیطی از یک‌سو و هماهنگی بین رسانه تبلیغات محیطی با سایر انواع متداول رسانه از سوی دیگر است. برای این منظور، خریداران تبلیغات محیطی باید این سؤال را از خود بپرسند:ادامه مطلب

طراحی علائم و تابلوهای شهری
وبلاگ

طراحی علائم و تابلوهای شهری

طراحی علائم و تابلوهای شهری

سیستم تابلوهای مورد استفاده در جاده ها را در سال1958 مارگارت کالورت در انگلستان ایجاد نمود. این سیستم از حروفی با ارتفاع زیاد استفاده می کند و با تقویت شکل و رنگ نوشته ها،خوانایی هماهنگی ایجاد می نماید.
رنگ آبی و شکل دایره دستورات یا ساختارها را نشان می دهند، رنگ قرمز و شکل مثلث به عنوان هشدار استفاده می شوند، مستطیل ها و مربع ها نقش اطالع رسانی دارند و تابلوی ایست هشت ضلعی همچون یک سد فیزیکی بصری عمل می کند.ادامه مطلب

تأثیر رنگ در گرافیک محیطی
وبلاگ

تأثیر رنگ در گرافیک محیطی

تأثیر رنگ در گرافیک محیطی

ارتباطات عصر حاضر در فرم‌های گوناگونی و به یاری رسانه‌های متفاوتی شکل‌گرفته‌اند. نکته حائز اهمیت این است که فرم های نوین ارتباطی سبب حذف فرم های پیشین نشده‌اند و ابزارهای ارتباطی همچون تصویر و نوشتار همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند و با استفاده از علوم و فناوری‌های جدید شکل جدیدی می‌گیرند که ادامه‌ ماهیت ابتدایی آن‌هاست. تأثیر رنگ در گرافیک محیطیادامه مطلب

ضرورت و اهداف گرافیک محیطی
وبلاگ

ضرورت و اهداف گرافیک محیطی

ضرورت و اهداف گرافیک محیطی

به‌واقع ضرورت گرافیک محیطی چیست؟ در سال 1954 فهرستی توسط ماسلو)Maslow )تهیه‌شده است که معیارهای نسبتاً مناسبی در سنجش کیفی شهرها ازنظر میزان تأمین نیازها و خواست‌های انسانی شهروندان شناخته می‌شوند و به شرح زیر قابل‌توجه‌اند.ادامه مطلب

طراحی تبلیغات محیطی
وبلاگ

طراحی تبلیغات محیطی

طراحی تبلیغات محیطی

سه مرحله را شامل میشود:

-نخست باید گرافیک و طرح به خوبی دیده شود. آنچه در این مرحله اهمیت دارد »خوب دیده شدن« است. گرافیک باید به گونه ای طراحی شود که دیده شود. برای این کار ترفندهای گرافیکی باید در آن به کار رود که شما آن را ببینید.ادامه مطلب