ساخت انواع تابلو در سراسر کشور

ماهانه آذر ۱۳۹۶

شکایت های مشتری پروراننده فروش است
وبلاگ

شکایت های مشتری پروراننده فروش است

شکایت های مشتری پروراننده فروش است ، اگر آن ها را به درستی اداره کنید.

همیشه حق با مشتری است، به جز مواردی که او اشتباه می کند. در فروش، درست و نادرست موضوع نیست. این درک مشتری است که مهم است. راضی و خوشحال نگه داشتن مشتری تمام موضوع است. بهترین روش اداره کردن شکایت یک مشتری نگران چیست؟ روش تماس شخصی را امتحان کنید.

ادامه مطلب

وقتی فروش های بد برای افراد خوب روی می دهد
وبلاگ

وقتی فروش های بد برای افراد خوب روی می دهد

وقتی فروش های بد برای افراد خوب روی می دهد

در هر حرفه ای، خوب و بدهای زیادی وجود دارد. فروش نیز از این قائده مستثنا نیست. مطالعات نشان می دهند که تنها شغل حقیر تر از فروشندگی، در اذهان امریکایی ها، سیاستمداری است.

ادامه مطلب

کی و کجا اطمینان خریدار ایجاد می شود؟
وبلاگ

کی و کجا اطمینان خریدار ایجاد می شود؟

کی و کجا اطمینان خریدار ایجاد می شود؟

اگر مشتریان بالقوه به شما و محصولاتتان اعتمادی نداشته باشند، خرید نمی کنند. باور خریدار باید در تمام مراحل فرایند فروش تایید شود. بدیهی است هرچه این اعتماد سریع تر در فرایند فروش شکل بگیرد، دستیابی به مرحله دیگر فروش سریعتر و ساده تر خواهد شد. در اینجا چند فرصت مقدماتی فروش برای ایجاد اعتناد خریدار آمده است. هر موقعیتی مستلزم انواع مختلف ایده های جلب اعتماد می باشد:

ادامه مطلب