تبلیغات یعنی اسکناس‌های درشت

تبلیغات یعنی اسکناس‌های درشت

واقعیت امر این است که وقتی موضوع ارائه یک نام تجاری جدید در میان است، تصمیم‌گیری نهایی بر اساس بودجه تبلیغاتی شرکت انجام خواهد گرفت. درجایی که یک فعالیت تبلیغاتی نه‌چندان باارزش برای ارائه یک محصول جدید، در داخل آمریکا حدود پنجاه میلیون دلار هزینه دربردارد، تصمیم‌گیری ساده نخواهد بود.

ادامه مطلب