بکار گیری همه قوا برای ساخت نام تجاری

بکار گیری همه قوا برای ساخت نام تجاری

بکار گیری همه قوا برای ساخت نام تجاری

ساخت و تثبیت یک نام تجاری کاری آهسته، صبورانه و روشنمد است. سال‌های زیادی طول می‌کشد تا یک نام، به‌قول‌معروف، یک‌شبه راه صدساله برود و موفق شود. البته موارد استثنایی هم وجود دارد که نام‌های تجاری واقعاً یک‌شبه ره صدساله رفته‌اند( مایکروسافت از آن جمله است.) ولی این موارد استثنایی معمولاً در قالب صنایعی رخ می‌دهد که در حال پیش روی انفجاری هستند و موج انفجار آن‌ها، نام تجاری را هم همراه خود به اوج می‌رساند. اما رد اکثر موارد دیگر، سال‌ها (و شاید دهه‌ها) زمان لازم است تا یک نام تجاری، جایگاه خود را به شکل موفقی تثبیت کند.

نوشابه انرژی‌زای رد بول را در نظر بگیرید. این نام تجاری، در ابتدا به کمک رابط عمومی و شیوه‌های روش در اتریش عرضه شد و تنها پس‌ازاینکه مقدار پتانسیل قابل‌توجهی برای حرکت پیدا کرد، به تبلیغات رو آورد.

چهار سال طول کشید تا فروش رد بول به رقم ده میلیون دلار برسد. امروز رقم سالیانه فروش آن به حدود ۸۹۵ میلیون دلار می‌رسد و به یکی از تبلیغ‌کنندگان بزرگ تبدیل‌شده است. وقتی سعی می‌کنید تیر شروع روند ساختن نام تجاری را با هفت‌تیر تبلیغات شلیک کنید، خودتان را در دردسر بزرگی می‌اندازید