تبلیغات محیطی موفق و مؤثر

تبلیغات محیطی موفق و مؤثر

تبلیغات محیطی موفق و مؤثر

تابلوهای تبلیغاتی تقریبا همه جا هستند و ما هر هفته صدها تابلوی تبلیغاتی می بینیم، اما تنها تعداد انگشت شماری از آنها را به خاطر داریم. تبلیغات محیطی موجب افزایش فضای رقابتی و بالا رفتن ارزش و سهام نام تجاری شما می شود اما با وجود تبلیغات دیجیتال، بسیار مهم است که بدانید چگونه تأثیرگذاری تبلیغ تان را بیشتر کنید. تابلوهای تبلیغاتی می توانند کمک بسیار زیادی به ساختن نام تجاری شما کنند.

آیا آماده شروع برای انجام کاری به راستی خلاقانه هستید؟

۱- داستان مشخصی داشته باشید
اگر تابلوی تبلیغاتی شما در کنار بزرگراهی است که مردم با سرعت از کنار آن عبور می کنند، در این صورت طراحی آن بدون وجود یک داستان، در یادها باقی نخواهد ماند. برای اینکه داستان داشته باشید به این فکر کنید که مردم قرار است چه چیزی از تبلیغ شما دریافت کنند. آیا می خواهید آدرس اینترنتی شما در ذهن شان بماند؟

قادر باشند نام تجاری شما را دفعه بعد که می بینند به یاد بیاورند؟ بتوانند نام تجاری شما را دفعه بعد که به خرید می روند تشخیص دهند؟ یا می خواهید مردم در خروجی بعد برای خوردن مرغ سوخاری از ماشین پیاده شوند؟ برای اینکه داستان خود را پیدا کنید از پیامی که قرار است منتقل شود استفاده کنید و به آن معنا دهید.

محصول شما می تواند مشکلی را حل کند، احساسات را برانگیزد یا به نیازی پاسخ دهد (حتی نیازی که مردم تا پیش از اینکه شما به آنها بگویید متوجه آن نشده باشند). تبلیغات محیطی موفق و مؤثر

چرا داشتن داستان مهم است

به این دلیل که انسان ها در به یادآوردن واقعیت ها اصلاً خوب نیستند، اما داستان ها را به خوبی به خاطر می سپارند. تبلیغات محیطی یک رسانه بصری است و قدم بعدی این است که بفهمید چگونه داستان را با عکس و نوشته بیان کنید. هنگامی که می خواهید دست به طراحی بزنید واقعاً نیاز به یک استراتژی مشخص دارید. در اینجا چند ایده برای شروع بیان می شود.

یک راه سنتی برای تأثیرگذاری بیشتر، بازی با کلمات است که می تواند باعث خنده شود یا حتی یک جمله قافیه دار کوتاه که به انتقال پیام شما کمک کند.

انجمن فوتبال اوکلاهاما قصد داشت مردم را جذب فوتبال کند و با چیزهایی که به پا مربوط می شدند و مردم به دنبال آن بودند، بازی کرد؛ پا گنده. این کار بامزه و خیال پردازانه بود و موجب تداعی حس ماجراجویی می شد و در نهایت کودکان را جذب بازی فوتبال می کرد.

یک تصویر پویا و بزرگ می تواند همه چیز را بیان کند. در واقع تصاویر بهتر از کلمات می توانند پیام ها را منتقل کنند.

فقط مطمئن شوید تصویر می تواند در کمتر از ۵ ثانیه تأثیر خود را بگذارد. برای این کار شما می توانید طراحی های خود را به دوستان تان نشان دهید و از آنها بخواهید در زمان بسیار کوتاهی که عکس را می بینند نظرشان را بیان کنند. اگر لبخند بزنند شما کار فوق العاده ای انجام داده اید و اگر به آن مانند یک معما نگاه کنند باید طراحی را تغییر دهید. تبلیغات محیطی موفق و مؤثر

۲- زرق و برق داشته باشید

اگر ابعاد تصویر را بزرگ تر از چیزی که در زندگی واقعی است نشان دهید تأثیرگذاری خیلی بیشتری خواهند داشت. مطمئن شوید تمام حروف متنی موجود در تابلو به خوبی چاپ شده اند. فونت متن را برجسته کنید تا خواناتر باشد. هرچه فونت درشت تر باشد راننده ها از فاصله بیشتری می توانند متن را بخوانند و پیام شما را درک کنند.