رسایی و فراوانی تبلیغات محیطی

رسایی و فراوانی تبلیغات محیطی

تمرکز اصلی در این نوع برنامه‌ریزی، یافتن سازگاری بین انواع تبلیغات محیطی از یک‌سو و هماهنگی بین رسانه تبلیغات محیطی با سایر انواع متداول رسانه از سوی دیگر است. برای این منظور، خریداران تبلیغات محیطی باید این سؤال را از خود بپرسند:

 1. هدف تبلیغ، چه گروهی از مخاطبان است؟
 2. جغرافیای محل تبلیغ چگونه است؟
 3. چه مقدار بودجه باید برای این کار تخصیص داد؟

از همه مجریان تبلیغات محیطی خواسته می‌شود که بازار کار خود را بر مبنای این سه تعریف مشترک و متداول تعیین کنند:

محدوده مشخص‌شده بازار

محدوده آمار شهری

محدوده عملیاتی بازار

تبلیغات محیطی عموماً در دوره‌های چهارهفته‌ای به فروش می‌رسد و اغلب با یک برنامه طولانی‌تر تبلیغ در سایر رسانه‌ها ترکیب می‌شود. مجریان تبلیغات محیطی باید شیوه انعقاد قرارداد خود را باقابلیت گسترش به دوره‌های بیش از چهار هفته تنظیم کنند. برنامه تبلیغات محیطی از دوشنبه شروع می‌شود. به دلیل ویژگی‌ها و طبیعت فیزیکی تولید این رسانه، پنج روز زمان انحراف از برنامه، قبل یا بعد از شروع هر برنامه تبلیغات محیطی در نظر گرفته می‌شود.

برنامه‌ریزی برای تبلیغات محیطی

برنامه‌ریزی برای تبلیغات محیطی

رسایی و فراوانی

سه عامل مقدماتی و تأثیرگذار بر نتایج مدل‌های جدید رسایی و فراوانی تبلیغات محیطی عبارت‌اند از:

 1. جغرافیای یک بازار مشخص
 2. اطلاعات مربوط به عادت‌های ترافیکی و ویژگی‌های جمعیت‌شناسی همان بازار
 3. چرخه کاربر اساس اطلاعات

متغیرهای مؤثر در مدل‌های جدید نمایش نرخ رسایی و فراوانی عبارت‌اند از:

 1. متغیرهای جغرافیایی بر اساس DMA و MSA مناطق و نواحی معین‌شده.
 2. تأثیرگذاری روزانه و تأثیرگذاری هفتگی تبلیغات محیطی
 3. پراکندگی محل‌های نصب و یا نمایش تبلیغات محیطی در بازار هدف
 4. مسافت‌های طی شده توسط مخاطبان
 5. ممیزی رسانه یا سایر اطلاعات قابل‌مقایسه

استفاده از این متغیرها و ویژگی‌های حمل‌ونقل می‌تواند خصوصیات یک بازار واحد را دقیق‌تر نمایش دهد.

یکی از جدیدترین این مدل‌ها، «توسعه» نامیده می‌شود و بنا به سفارش انجمن تبلیغات محیطی آمریکا (OAAA) توسط شرکت مدیا اج ( Media Edge)  تهیه‌شده است.

منبع: چرا تبلیغات محیطی؟