تابلوهای سردر کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی

تابلوهای سردر کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی

تابلوهای سردر کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی

این تابلو سردر فروشگاه پوشاک اف سی یو کی است. طراح با استفاده از پلکسی گالس های آبی و نورپردازی آنها از پشت طرح هارمونیک آرامش بخشی را پدید آورده است که با حالت چشم نواز خود رهگذران را ترغیب به ورود به داخل فروشگاه می کند.

تابلوهای سردر کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی

تابلوهای سردر کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی

این سردر یک سیرک در لاس وگاس امریکاست. در الس وگاس تمام مکان ها در ابعادی اسطوره ای آراسته می شوند، این ساختمان نیز چیزی مجزا از این قانون نیست. این سیرک با مساحت ۱۲۰۰۰۰ فوت مربع در کتاب گینس به عنوان بزرگترین سیرک ثابت دنیا ثبت شده است. این سردر عظیم با نورپردازی فوق العاده اش چشم هر مخاطبی را مجذوب خود می کند. رنگ های گرم استفاده شده در این کار هیجان جاری در سیرک مذکور را بازنمایی می کند.

تابلوهای سردر کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی

تابلوهای سردر کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی

در این تصویر سردر پیزا هات در هنگ کنگ به نمایش درآمده است. در این سردر نیز مانند سردر اکثر اغذیه فروشی ها از رنگهای گرمی که باعث تحریک اشتها می شود استفاده شده است.در دایره میانی سردر از ترکیب رنگ سیاه، قرمز و سفید استفاده شده که با توجه به تضاد آنها کار دورنمای مناسبی پیدا کرده است.

تابلوهای سردر کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی

تابلوهای سردر کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی

این سردر یک باشگاه آموزش هنرهای رزمی در ژاپن است.در این کار تمام تمرکز طراح بروی فرم بوده و از رنگ استفاده ی خالقانه ای نشده است.

تابلوهای سردر کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی

تابلوهای سردر کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی

این تصویر سردر شرکت ادوبی در کالیفرنیاست. زمانی که شرکت مائوک دیزاین۳۱ تصمیم به ایجاد برند ادوبی کرد این سردر شیشه ای ۲۰در۲۵ فوتی را ایجاد کرد که بازنمایاننده ی پالت رنگ در نرم افزارهای این شرکت بود. رنگ های متنوع با ابعاد بزرگی که در این سردر استفاده شده نمایی زیبا به این ساختمان داده است. با عبور نور روز از این نما درون ساختمان به رنگهای متنوعی مزین می شود، شب ها نیز نوری که از داخل ساختمان به بیرون می تابد با گذر از این شیشه ها به فضای بیرون ساختمان نمایی رنگارنگ و با نشاط می بخشد.

تابلوهای سردر کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی

تابلوهای سردر کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی

این تصویر سردر شرکت انیمیشن سازی وانر بروس در نیو یورک است. در این شهر شلوغ طراح به واسطه ی استفاده از فرم ها و کاراکترهای آشنای این شرکت سردر این شرکت را طراحی کرده است. استفاده از همین خاصیت آشنایی این سردر را طرحی موفق ساخته که در میان تابلوهای متعدد شهر به چشم می آید.

نتیجه گیری
امروزه به سبب عوض شدن چهره ی شهرها و کیفیت زندگی ساکنان آنها گرافیک محیطی به صورت یک نیاز ضروری درآمده است، نیازی که نقشش قابل انکار نیست. برای ایجاد یک اثر موفق در این زمینه طراح باید سه عامل انتخاب محل مناسب، انتخاب تکنیک مناسب و ارائه مطلوب محتوای پیام و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر را مد نظر قرار دهد. با توجه به مثال های ارائه شده می توان چنین نتیجه گرفت که گرافیک محیطی به دلایل زیر بیشتر برمحور فرم استوار است تا رنگ : با توجه به اینکه اکثر آثار گرافیک محیطی بازنمایاننده ی رنگی هستند که مبین هویت شرکتی آنهاست طراحان خلاقیت خود را متمرکز بر فرم کار می کنند. در ارائه اثار گرافیک محیطی با توجه با این مسئله که این آثار در فضا مطرح می شوند، فرم نقشی اساسی تری می یابد. عامل رنگ در این کارها به عنوان وابسته ی مطلق و در پاره ای از موارد در نقش مکمل فرم به کار بسته می شود. البته شایان ذکر است که این وابستگی از اهمیت رنگ نمی کاهد.