طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها

طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها

طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها

طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها

این ایستگاه اتوبوس در برزیل نصب شده است، طراحی آن بر مبنای طرح های فوتوریستیم است و خالقیت طراح صرفا حول محور فرم حرکت کرده و به رنگ اهمیت چندانی نداده است.

طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها

این ایستگاه اتوبوس در ژاپن قرار دارد، استفاده از فرم و رنگ میوه ها در این ایستگاه ها طنز کوچکی است که انتظار را برای مسافران خوشایندتر می کند. استفاده از فرم های ساده ی طبیعت در شهرهای مدرن و شلوغی چون توکیو، شانگهای و نیویورک با تضادی که نسبت به فضا ایجاد می کنند حالت چشم نوازی را پدید می آورند.

طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها

این طرح ایستگاه اتوبوسی در امارات است، استفاده از رنگ های گرمی که عرب ها به آنها علاقه دارند و تضادی که با هوای خنک درون این ایستگاه دربسته در جریان است در نوع خود تقابلی جذاب است. استفاده از این رنگ های گرم بر زمینه ی سفید آنها را گرمتر و جذاب تر نمایش می دهد.

طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها

طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها

این ایستگاه اتوبوس که شبیه به ورقه سیمانی محکمی است در اسپانیا طراحی و نصب شده است. طراح با گریشات مینیمالیسم و فرمالیسم خود صرفا بر فرم سازه پرداخته است، البته استفاده از رنگ خود متریال سیمان احساسی از امنیت را در ذهن مخاطب ایجاد می کند.

طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها

طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها

این ایستگاه اتوبوس مدرسه در آتن با استفاده از فرم و رنگ خود بدنه ی اتوبوس مدره ساخته شده است. کودکان با دیدن این رنگ آشنا احساس امنیت و آرامش می کنند و زمان انتظار برای آنها ساده تر سپری می شود.

طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها

این ایستگاه اتوبوس برای موزه ی ویترا در آلمان طراحی شده است. رنگهای استفاده شده در این طرح بازنمایاننده ی ماهیت صنعتی کشور آلمان است. استفاده از پلکسی گالس ترنسپرنت در پشت این ایستگاه ادغام طبیعت و صنعت را به خوبی نشان می دهد و باعث می شود تا این ایستگاه در چهار فصل سال و با تغییر طبیعت چهره ی متفاوتی به خود بگیرد.

طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها

طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها

این ایستگاه اتوبوس برای مک دونالد طراحی شده است. استفاده از رنگ های سازمانی متضاد این شرکت و استفاده از آینه برای بازنمایی نصف چاپ نشده ی کار به این کار کیفیتی گیرا بخشیده است.

طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها

طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها

این ایستگاه اتوبوس برای ای ک آ طراحی شده است. استفاده از تقابل رنگ های سفید و قرمز و قرار دادن نمونه ی جنس این شرکت در ایستگاه این طرح را از فاصله دور به چشم مخاطب می آورد. تضاد رنگی لوگوی این شرکت نیز حتی در اندازه کوچک باعث جلب توجه آن می شود.