طراحی روی لباس و پوشاک کارکنان یک محیط

طراحی روی لباس و پوشاک کارکنان یک محیط

طراحی روی لباس و پوشاک کارکنان یک محیط

طراحی تبلیغاتی به شکل بالن ها، ایجاد نوشته با دود هواپیما، نور و صوت

۲۰۱۷-۰۸-۰۸_۹-۱۸-۳۱

طراحی روی لباس و پوشاک کارکنان یک محیط

طراحی روی لباس و پوشاک کارکنان یک محیط

در این بالن ها که برای تبلیغ فیلم های انیمیشنی طراحی شده اند طراحان از رنگ اصلی کاراکترها در فیلم ها استفاده کرده است. رنگهای اشباع و مهیج کاراکترها که غالبا برای کودکان شادی آور و جذاب هستند در بالن ها نیز نقش مشابهی را ایفا می کنند و در پس زمینه ی سرد آبی آسمانی خیلی خوب جلوه می کنند.

طراحی روی لباس و پوشاک کارکنان یک محیط

طراحی روی لباس و پوشاک کارکنان یک محیط

این بالن برای تبلیغ محصولات شرکت نسکافه طراحی و ساخته شده است رنگ قرمز آن با تضادی که با رنگ آبی آسمان ایجاد کرده است به همراه اندازه ی بسیار بزرگ و فرم گیرای آن از این کار تبلیغی موفق پدید آورده است.

۲۰۱۷-۰۸-۰۸_۹-۲۱-۰۵

در این بالن که برای شرکت کوکاکولا طراحی شده است از فرم و رنگ هایی که بازنمایاننده ی هویت این شرکت است استفاده شده است.